توضیحات
مشخصات فنی
گالری

درب اتوماتیک فادینی مدل آپرولی 280

درب بازو شکننده اتوماتیک هیدرولیک فادینی ایتالیا مدل آپرولی280