توضیحات
مشخصات فنی
گالری

جک پارکینگی فاب بتا

جک پارکینگی فاب بتا - قیمت محصول 36/000/000 ریال

  • مناسب برای درب های دو لنگه با حداکثر طول هر لنگه 3 متر و وزن هر لنگه 350 کیلوگرم
  • قابلیت برنامه ریزی و مدیریت تمام دیجیتال و اتوماتیک
  • دارای خلاص کن دستی در هنگام قطع برق