توضیحات
مشخصات فنی
گالری

نگهدارنده جای پارک کامه مدل یونی پارک

نگهدارنده جای پارک | پارکینگ بند | قفل پارکینگ

محافظ و نگهدارنده جای پارکینگ

ابتکاری نو در رزرو فضای پارکینگ ، یا در هر محیط دیگر ، اعم از مسکونی ، صنعتی و یا جمعی است. این اجازه می دهد تا با استفاده از این سیستم به طور اتومات ( ریموت ) و یا به صورت دستی جای پارک اتومبیل خود را همواره حفظ نمایید .