توضیحات
مشخصات فنی
گالری

راهبند ستونی فک مدل سیتی کی

راهبند ستونی بولارد فک ایتالیا مدل سیتی کی