توضیحات
مشخصات فنی
گالری

راهبند ستونی فک مدل سیتی جی 275

راهبند ستونی بولارد فک ایتالیا مدل سیتی جی 275